Δημόσιος Τομέας

Ενέργειες Δημοσιότητας

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε υλοποιεί ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης πληροφόρησης. Η εταιρεία έχει εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης, όπως ενημερωτικές ημερίδες, workshops, συνέδρια, ενώ αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη δημοσιότητα και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων των πελατών της σε όλα τα μέσα (έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά), χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα απαραίτητα επικοινωνιακά εργαλεία (αφίσες, φυλλάδια, εγχειρίδια, εισηγήσεις κλπ.). Έχει οργανωμένο δίκτυο συνεργατών για την περαίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε απαίτηση δημοσιότητας.

Ενδεικτικά έργα

*Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης Κοινού για το έργο ‘Ανάπλαση Παραδοσιακών Οικισμών Δήμου Μελιτειέων’ (Δήμος Μελιτειέων)

*Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υποστήριξη του Δήμου Μελιτειέων για το έργο ‘Ενέργειες Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης κοινού’ (Δήμος Μελιτειέων)

*Ειδικός επιστήμονας- συντονιστής στα πλαίσια της Δράσης Διοίκηση έργου για τη στήριξη της Πράξης: ‘Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αειφόρο διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων’ (Δήμος Μελιτειέων)

*Διοργάνωση 9 ημερίδων ευαισθητοποίησης στους Νομούς Κερκύρας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος& Πολιτισμού)

*Οργάνωση και Υλοποίηση διήμερου συνεδρίου απολογισμού για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία”στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 1.2 1.3 και 2.3 του έργου BIG (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*Σύμβουλος Παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων του έργου Drinkardia “Networking for Drinking Water Supply in the Adriatic Region” ”Δικτύωση για την παροχή πόσιμου νερού στις περιφέρειες της Αδριατικής” (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*Παροχή υπηρεσιών εστίασης – τρoφοδοσίας για την υποστήριξη (1) Ημερίδας και (1) Εργαστήριου του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: BIG (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

*«Επιτόπου συμμετοχή σε ενέργειες διαβουλεύσεων και λοιπές διεργασίες στα πλαίσια της «Παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης Οργάνωσης της Πρότασης στο Πρόγραμμα CLLD περιόδου 2014-2020» (Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.)

*«Εκπόνηση σχεδίου επικοινωνίας» εν όψει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD) του ΠΑΑ 2014-2020 (Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

 

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια