Δημόσιος Τομέας

Εισαγωγή

Περιλαμβάνει την επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Σωματείων, του κοινωνικού τομέα και του Δημοσίου όπως επίσης των Συνδέσμων, και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Έχοντας αναλάβει πλήθος έργων Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Έργων, η ΤΟΠΟΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε, είναι σε θέση όχι μόνο να αντεπεξέλθει στις πιεστικές απαιτήσεις πολύπλοκων έργων, γνωρίζοντας με κάθε λεπτομέρεια τις διαχειριστικές απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, αλλά εμβαθύνει περισσότερο, δίνοντας λύσεις σε εσωτερικά ζητήματα που πιθανώς να ανακύψουν κατά την υλοποίηση ενός έργου. Στόχος η ποιοτική, απρόσκοπτη και με βάση τις κατά περίπτωση συμβατικές υποχρεώσεις, έγκαιρη υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

Στη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνονται και ενέργειες διαμεσολάβησης δημιουργίας δικτύων μεταξύ πόλεων, φορέων ή και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την παραγωγή ή αξιοποίηση κοινών προϊόντων, τη μεταφορά τεχνικών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την επαφή, επικοινωνία και αλληλοκατανόηση, την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ακόμα η ΤΟΠΟΣ Α.Ε παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής προσωπικού, επιμόρφωσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με σεμινάρια, επανακατάρτιση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια