Δημόσιος Τομέας

Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. διαθέτει μεγάλη εμπερία στο σχεδιασμό επιχειρησιακών προγραμμάτων και στις μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης. Διαθέτοντας πολύ καλή γνώση της περιοχής δραστηριοποίησης της (Ιόνια Νησιά& Κέρκυρα) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε:
• Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.
• Αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων.
• Ωρίμανση, διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχος έργων.
Επιπλέον, συμβάλει στην αποτύπωση, παρακολούθηση και αποτελεσματική εφαρμογή της μακροπρόθεσμης πολιτικής του εκάστοτε συνεργαζόμενου φορέα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

  • ανάλυση του εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος
  • ανάλυση δυνατοτήτων, αδυναμιών, προοπτικών, απειλών (SWOT)
  • διατύπωση οράματος – αποστολής
  • κατάρτιση στρατηγικών στόχων
  • εξειδίκευση αξόνων δράσης και εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης

Ενδεικτικά έργα

*Σύμβουλος κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αχιλλείων

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Θιναλίων

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Εσπερίων

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Κασσωπαίων

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Λευκιμμαίων

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Κορισσίων

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Μελιτειέων

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Ζακύνθου

*Σύμβουλος Επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Παξών

*Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος   Διαχείρισης Ποιότητας της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ “ΑΓΡΟΚ” Α.Ε. σύμφωνα  με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000.

*Εργασία διερεύνησης  για τη δημιουργία Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Νομό Κερκύρας.

*Εκπόνηση μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας μέσω της εφαρμογής συστήματος Διοίκησης με στόχους για το 2008.

*Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης των Υπηρεσιών του Δήμου Κω

*Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δήμου Αχιλλείων

*Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Επιστήμονα – Συντονιστή για την Κατάρτιση  Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Αχιλλείων.

*Τεχνική Επιστημονική Υποστήριξη ΟΑΣΕ για την υλοποίηση δράσεων στο πρόγραμμα CLLD 2014-2020

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια