Δημόσιος Τομέας

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας (Interreg, IPA, Adriatic)

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (European Territorial Cooperation)αποτελεί στόχο της Πολιτικής Συνοχής και παρέχει ένα πλαίσιο για τις ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διαφορετικά κράτη μέλη, καθώς και κοινές δράσεις για την εξεύρεση κοινών λύσεων για κοινά προβλήματα.

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε., κατανοώντας πλήρως ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες ξεπερνούν όλο και περισσότερο τα εθνικά/περιφερειακά σύνορα και απαιτούν κοινή, συνεργατική δράση στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο συνεργάζεται με Δημόσιους Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, προσφέροντας υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης διακρατικών έργων. Στόχος είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με την ανάπτυξη κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, η διεθνική συνεργασία που αποσκοπεί στην επίτευξη ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης, καθώς και η διαπεριφερειακή συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών.
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι υποστηρίζουν :

  • Το σχεδιασμό προτάσεων και Σχεδίων Δράσης για νέες καινοτόμες δραστηριότητες
  • Το συντονισμό και διαχείριση των έργων
  • Την εκπόνηση μελετών, ερευνών και αξιολογήσεων
  • Την οργάνωση ενεργειών διάδοσης και προβολής με έμφαση στα αποτελέσματα των έργων και Καλών Πρακτικών

Ενδεικτικά έργα:

*Επιλογή Συμβούλου Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης της Ν. Α. Κέρκυρας για το Έργο “INTRAFLOWS” (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας)

*Ειδικός επιστήμονας- συντονιστής στα πλαίσια της Δράσης Διοίκηση έργου για τη στήριξη της Πράξης: ‘Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αειφόρο διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων’ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος& Πολιτισμού)

*Διοργάνωση 9 ημερίδων ευαισθητοποίησης στους Νομούς Κερκύρας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων- Κ.Π. INTERREG III Α/ ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος& Πολιτισμού)

*Δημιουργία Δικτύων Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων- .Π. INTERREG III Α/ ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ (Ν.Α Κέρκυρας)

*ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για τις ανάγκες  υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (Αλιευτική Οργάνωση Πετριτή)

*ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για τις ανάγκες  υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «LA BOTTEGA DELLE VOCI CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

*«Επιλογή Παρόχου Διαχειριστικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών» στα πλαίσια του Έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ», ακρωνύμιο «DEMSNIISI». (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

*”Έρευνα καταγραφής προβλημάτων και αποτίμηση αποτελεσμάτων ενεργειών Ελλήνων εταίρων”  στα πλαίσια στου έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

*Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία” (Development of an Environmental – Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project, Acronym DEMSNIISI)» (Υπεργολαβία)

*Οργάνωση και Υλοποίηση διήμερου συνεδρίου απολογισμού για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία”στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

*Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Κέρκυρας με διακριτικό τίτλο: «Προώθηση και ενίσχυση της κοινής θαλάσσιας κουλτούρας – Promotion and enhancement of common maritime culture και ακρωνύμιο “Magna Grecia Mare”» (Δήμος Κέρκυρας)

*Παροχή Υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων καταγραφής, μελέτης, αξιολόγησης, και ανάδειξης πολιτιστικών, δημιουργικών, περιβαλλοντικών, και λοιπών τύπων δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου I.C.E. (Π.Ε.Δ.Δ.Ε.)

*Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 1.2 1.3 και 2.3 του έργου BIG (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*Σύμβουλος Παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων του έργου Drinkardia “Networking for Drinking Water Supply in the Adriatic Region” ”Δικτύωση για την παροχή πόσιμου νερού στις περιφέρειες της Αδριατικής” (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση δράσεων της πράξης   BIG (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

*Παροχή υπηρεσιών εστίασης – τρoφοδοσίας για την υποστήριξη (1) Ημερίδας και (1) Εργαστήριου του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: BIG (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

 

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια