Δημόσιος Τομέας

Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

H ΤΟΠΟΣ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για Υποστήριξη συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔIΤ) μέσω της συμμετοχής της ως Σύμβουλος σε έργα ΣΔΙΤ, ενώ διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών για εξειδικευμένα τεχνικά θέματα που αφορούν τα ανωτέρω έργα.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο συμβουλευτικό έργο διαμορφώνεται ως εξής:
1. Προετοιμασία Master Plan και Μελέτης Βιωσιμότητας (feasibility study)
Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενου έργου.
 • Προκαταρτικές συζητήσεις.
 • Δημιουργία φακέλου με ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, νομικά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, αποφάσεις, προκαταρτικές ή τελικές μελέτες.
 • Προσδιορισμό αδειών χωροθετήσεων, περιβαλλοντικών εγκρίσεων, κ.ά.
 • SWOT ανάλυση.
 • Χρηματοοικονομικά Σενάρια με προσέγγιση του κόστους-προϋπολογισμού κατασκευής και εκμετάλλευσης.
 • Ενδεικτική μελέτη βιωσιμότητας και ενδείξεων χρηματοδότησης του έργου.
 • Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και των υποδομών.
 • Προετοιμασία Πλάνου Marketing με στόχο τη σημαντική προσέλκυση επενδυτών, που να περιλαμβάνουν δράσεις δημοσιότητας και Δημιουργία φακέλου για προώθηση της επένδυσης.
 • Διερεύνηση – Εκτίμηση της κοινωνικής αποδοχής του έργου με εκπόνηση ερευνών απόψεων, διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους βασικούς συμμετόχους (shareholders) κ.ά.

2. Συμβουλευτική Υποστήριξη συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔIΤ) για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού και τη σύναψη της σύμβασης

 • Μελέτη του νομικού πλαισίου του Φορέα και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ΣΔΙΤ – Διαγωνιστικής Διαδικασίας και κατάρτιση Τευχών Διακήρυξης.
 • Συμβουλευτική, οικονομική, νομική υποστήριξη στην αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη προσφορά, σύμφωνα με κατάλληλα διαμορφωμένο Σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης.
 • Συμβουλευτική οικονομική, νομική υποστήριξη στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους αναδόχους και υποστήριξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ώστε να επιταχυνθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης.

Ενδεικτικά έργα

*Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Προσυμβατικής Διαδικασίας για τη Διερεύνηση Δυνατότητας Αξιοποίησης Ακινήτου στο Δήμο Λευκίμμης ΣΔΙΤ.

*Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ένταξης έργων ύδρευσης σε ΣΔΙΤ Δήμου Φαιάκων

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια