Ιδιωτικός Τομέας

Αστεροποίηση καταλυμάτων

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (ΦΕΚ 10Β-15& ΦΕΚ 2840-14) τα ξενοδοχεία& τα καταλύματα υποχρεούνται  έως και την 31/12/2017 να διαθέτουν Πιστοποιητικό Κατάταξης. Όλα τα ειδικά σήματα λειτουργίας όλων των ξενοδοχείων& καταλυμάτων που έχουν εκδοθεί με βάση ότι ίσχυε και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας νέας Νομοθεσίας, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017.

Κάθε ξενοδοχείο& κατάλυμα κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες που υπάρχουν εφ’ όσον πληροί όλες τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Αναλυτικά όλα τα προαπαιτούμενα για την σχετική μοριοδότηση υπάρχουν ΕΔΩ για τα ξενοδοχεία και ΕΔΩ για τα καταλύματα.

H εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία σύνταξης (συλλογή και έλεγχος απαραίτητων εγγράφων) και υποβολής τεχνικού φακέλου στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα:

  • Επισκόπηση Υφιστάμενης κατάστασης.
  • Επεξεργασία ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης στην πλατφόρμα του ΞΕΕ (www.hotelcert.gr)
  • Υποβολή προτάσεων– λύσεων με σκοπό τη βέλτιστη επίτευξη της απαιτούμενης βαθμολογίας για την κατάταξη.
  • Προτάσεις– Λύσεις για τη βελτίωση της κατάταξης της επιχείρησης
  • Επιπλέον παροχές και συμβουλές για επίλυση θεμάτων αδειοδότησης. (Σύνταξη και διεκπεραίωση κατάθεσης φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες)
  • Έμπειρη ομάδα συμβούλων αποτελούμενη από οικονομολόγο, πολιτικό μηχανικό, νομικό.
  • Υπηρεσίες Συμβούλου για τα συστήματα ποιότητας και τις ειδικές πιστοποιήσεις ( ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, EMAS, Eco Label κ.α)
  • Δημιουργία του απαιτούμενου ενημερωτικού υλικού προς τους πελάτες σας (φυλλάδια, οδηγίες χρήσης κ.α.)
  • Οριστικοποίηση της αίτησης προς το ΞΕΕ και πρόσκληση διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης.
  • Φυσική παρουσία συνεργάτη της εταιρείας μας κατά τη διενέργεια του ελέγχου από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια