Ιδιωτικός Τομέας

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η Χρηματοδότηση Επενδύσεων, μέσω εθνικών ή/και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία έτη για κάθε ελληνική μικρο-μεσαία επιχείρηση, μία καθοριστική συνιστώσα για την αναπτυξιακή της πορεία.
Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε σήμερα, διατίθενται ποικίλα εργαλεία για τη Χρηματοδότηση Επενδύσεων όπως:

  • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
  • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.)
  • Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν. 3908/2011) – αναμένεται

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. στοχεύει στην ποιότητα των προτάσεων που υποβάλλει και όχι στο πλήθος τους

Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ρευστότητας τους.

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια