Ιδιωτικός Τομέας

Έρευνα Αγοράς

Οι Έρευνες Αγοράς αποτελούν τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων (στρατηγικών και τακτικών) με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για υπάρχοντα και νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες για τις δυνατότητες της επιχείρησης.

Σήμερα που οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση κάθε είδους πληροφορίας η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση μίας επιτυχημένης πορείας. Μία από τις πλέον σημαντικές πηγές πληροφόρησης είναι η γνώμη του καταναλωτή/πελάτη η οποία, δια μέσου της Έρευνας Αγοράς, μπορεί να αξιοποιηθεί και να προστατεύσει τις μελλοντικές πωλήσεις και την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι Έρευνες Αγοράς μπορούν να πάρουν πολλές μορφές, από ανεπίσημες και με εκ των προτέρων συγκέντρωση πληροφοριών (desk research), σε αυστηρά δομημένες και επιστημονικά σχεδιασμένες Έρευνες Αγοράς (field research).

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών Ερευνών Αγοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Έρευνες Πελατολογίου
  • Έρευνες Κλάδου
  • Έρευνες marketing
  • Έρευνες Προϊόντων
  • Έρευνες ανθρώπινου δυναμικού
  • Έρευνες Τοποθεσίας
  • Συνδρομητικές κλαδικές έρευνες
  • Υπηρεσίες Ποιοτικής ανάλυσης

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια