Ιδιωτικός Τομέας

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν έρθει αντιμέτωπες με ραγδαίες και μεγάλες αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Η ανάγκη για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον περισσότερο παγκοσμιοποιημένο από ποτέ είναι δεδομένη.
Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών σε ΜμΕ επιχειρήσεις αναλαμβάνουμε την υποστήριξη τους είτε μέσω μακροχρόνιας συνεργασίας (consulting) είτε μέσω συγκεκριμένων έργων – μελετών, όπως Επιχειρησιακός Ανασχεδιασμός (BUSINESS PROCESS REENGINEERING), Στρατηγικός Σχεδιασμός (BUSINESS PLAN), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διαχείριση Έργου (PROJECT MANAGEMENT), Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών & Εθνικών Ενισχύσεων, στην ΤΟΠΟΣ Α.Ε. λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα, το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και τις ευκαιρίες επιδότησης επιχειρήσεων μέσω υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από διάφορα προγράμματα.

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια