Ιδιωτικός Τομέας

Μελέτες Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO, HACCP)

Η ποιότητα σήμερα σαν έννοια καθορίζει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που κάνουν την επιχείρηση και τον πελάτη συνεργάτες με στόχο την αμοιβαία ωφέλεια και ικανοποίηση. Το θέμα της ποιότητας είναι πια στρατηγικής σημασίας για τις διοικήσεις όλων των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Καθοριστικός παράγοντας για την ορθολογική υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της ποιότητας είναι ο Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Τη δυνατότητα για τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων δίνουν οι αρχές και οι τεχνικές της Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance) αλλά και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management).

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. αναπτύσσει και εφαρμόζει το κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, επιτυγχάνοντας:

  • Την οργάνωση της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές και τα εργαλεία του σύγχρονου management.
  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών με στόχο τη ορθολογική οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών, τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και τη βελτίωση της απόδοσης.
  • Τη μελέτη και περιγραφή θέσεων εργασίας με στόχο το σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων.
  • Τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τις απαιτήσεις πελατών, συνεργατών και υπεργολάβων.
  • Τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών.
  • Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής πιστότητας.

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια