Ιδιωτικός Τομέας

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Οι αλλαγές που διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια στο επιχειρησιακό περιβάλλον με τις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη βαθμιαία υιοθέτηση περισσότερο “πελατοκεντρικών” δομών οργάνωσης και διοίκησης και την επικράτηση της κουλτούρας της “ποιότητας”, επιβάλλουν την επαναξιολόγηση της οργανωτικής και λειτουργικής δομής των επιχειρήσεων. Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε. υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη διαδικασία αυτή προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διάγνωση Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας.
 • Στοχεύει στη διάγνωση της υπάρχουσας οργανωτικής κατάστασης της επιχείρησης, με τη μέτρηση των ακόλουθων κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της:

 • Εταιρικές πολιτικές
 • Κουλτούρα της επιχείρησης
 • Στυλ διοίκησης
 • Τρόπος που λαμβάνονται και εφαρμόζονται οι αποφάσεις
 • Αποτελεσματικότητα οργανωτικής δομής
 • Εργασιακό κλίμα
 • Βαθμός εργασιακής ικανοποίησης
 • Δυνατά σημεία και αδυναμίες της επιχείρησης
 • Οργανωτικός Ανασχεδιασμός.

  Περιλαμβάνει την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής της επιχείρησης, την διαμόρφωση & αξιολόγηση εναλλακτικών Οργανωτικών Προτύπων, την επιλογή της βέλτιστης λύσης και τον αναλυτικό σχεδιασμό της νέας οργανωτικής διάρθρωσης.

  Λειτουργικός Ανασχεδιασμός.

  Περιλαμβάνει την αποτύπωση και αξιολόγηση του υφιστάμενου λειτουργικού πλαισίου και τον λεπτομερή σχεδιασμό του νέου λειτουργικού πλαισίου.

  Περιγραφές και Προδιαγραφές Θέσεων Εργασίας, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή των πλέον κατάλληλων στελεχών

  Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια