Ενδεικτικό Πελατολογιο Ιδιωτικου Τομεα

7 Τεχνών
Casa Lucia
CG Villas
Corfu Beer
Delfino Blu Corfu
Corfu Villas Apts
Έντυπο
Fougaros Travel & Holidays
Hotel Corfu Palace
Κτήμα Καντόνι
Λιακάδα
Odysseus Flotilla and Bareboat Charter
Pasta Corfu
Potamaki Beach Hotel
Solar Cleaning & Maintenance
Toula's
Villa Bella Vista
Galini Beach Studios

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια

ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε, επικεφαλής της ένωσης εταιρειών «ΤΟΠΟΣ, Rascal, ExpoWork, DigitalWise και GPO» και μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανέλαβε την υλοποίηση του  «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 8.978.468,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνονται δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής προβολής για τη διετία 2023-2024

Ενδεικτικά:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Διενέργεια Μελέτης για την χαρτογράφηση σημείων ενδιαφέροντος της Αττικής στο πλαίσιο προώθησης των οπτικοακουστικών παραγωγών στην Περιφέρεια Αττικής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 • Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε στοχευμένες διοργανώσεις – παρουσιάσεις τουριστικών προορισμών με επαγγελματικές συναντήσεις – Business to Business επαφές / Β2Β με τουριστικούς επαγγελματίες (ταξιδιωτικούς πράκτορες, Tour Operators, κ.λπ.) στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με φυσική (ή ψηφιακή) παρουσία
 • Υλοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης τουριστικών δημοσιογράφων (Press trips) και ταξιδίων εξοικείωσης τουριστικών επαγγελματιών (Familiarization trips) για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής
 • Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/2013 (Α` 175) και τις τιθέμενες προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της εθνικής νομοθεσίας και του Υπουργείου Τουρισμού
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση θεματικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής. Στην εν λόγω δράση περιλαμβάνεται και η Μελέτη: «Οδικός Χάρτης Ανάπτυξης Θεματικών Μορφών Τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής»
 • Διενέργεια έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών και έρευνες στο εξωτερικό για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής
 • Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις (με φυσική παρουσία- εικονικές)
 • Διοργάνωση και υλοποίηση από την Περιφέρεια Αττικής στοχευμένων ημερίδων – παρουσιάσεων για την Τουριστική Προβολή της Π.Α.
 • Δημιουργία και παραγωγή έντυπου υλικού τουριστικής προβολής
 • Δημιουργία και παραγωγή ηλεκτρονικού – οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής (videos)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Π.Α. ΚΑΙ  ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 • Ενίσχυση της παρουσίας της Περιφέρειας Αττικής στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Αττικής.
 • Αναβάθμιση του περιεχομένου και τεχνική υποστήριξη της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής
 • Ενίσχυση της προβολής της τουριστικής ιστοσελίδας μέσω των εργαλείων SEM και SEO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

https://www.patt.gov.gr/