Είμαστε δίπλα στα επιχειρηματικά σας σχέδια

Η Εταιρεια

Η εταιρεία ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E, με το διακριτικό REGION S.A, δημιουργήθηκε στις αρχές του 2001 στην Κέρκυρα.
Με τη σημερινή της μορφή, η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την καθιστά στο κέντρο των τοπικών εξελίξεων, κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ τόσο οι καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες της όσο και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει και η εμπειρία που διαθέτει την καθιστούν πρωτοπόρο στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε Περιφερειακό επίπεδο.

Ποιοι Ειμαστε

Η εταιρεία Συμβούλων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το μεγαλύτερο πελατολόγιο σε δημοσίους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις
Η εταιρεία Συμβούλων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που είναι ενταγμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων ΕΟΜΜΕΧ (ΜΣ 0872) στις θεματικές ενότητες:

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
 • MARKETING & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

* Η εταιρεία Συμβούλων που διαθέτει Πιστοποιημένους Συμβούλους Benchmarking
από το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking

* Η εταιρεία Συμβούλων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Οραμα / Αποστολη

"Όραμά μας είναι η αναγνώριση της ΤΟΠΟΣ ΑΕ ως ένα αξιόπιστο γραφείο συμβουλευτικής επιχειρήσεων που παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αποτελεί τον απαραίτητο συνεργάτη της κερκυραϊκής επιχείρησης"

"Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικές με την ανάπτυξη και την υποστήριξη των κερκυραϊκών επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη με την εξατομικευμένη προσέγγιση, την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση και το σύγχρονο τρόπο σκέψης μας, θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία επιπλέον αξίας για την επιχείρησή του "

Οι Στόχοι ποιότητας που έχουν τεθεί
από τη Διοίκηση της ΤΟΠΟΣ Α.Ε είναι:

 • Η αποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει.
 • Η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους και ποιότητας.
 • Η πλήρης επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται εκ των προτέρων από τους πελάτες της.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων.
 • Η ελαχιστοποίηση των προβλήματων και των αποκλίσεων των έργων.
 • Η πλήρης εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001: 2008.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία ΤΟΠΟΣ Α.Ε πλαισιώνεται από στελέχη με διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των έργων που αναλαμβάνει. Συγκεκριμένα, τα στελέχη της είναι στο σύνολό τους απόφοιτοι Πανεπιστημιακών σχολών.

Με την εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της από την υλοποίηση μεγάλων έργων που έχει αναλάβει η ΤΟΠΟΣ Α.Ε, διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς.

Ας γνωριστούμε

Ρουβάς Γιώργος

Κάτοχος πτυχίου Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Έχει φοιτήσει στη Νομική Σχολή Αθηνών και διαθέτει Πτυχίο Αναλυτή- Προγραμματιστή του Προγραμματιστή Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.).

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο Δημόσιο τομέα, ενώ έχει υπάρξει Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από το 1990 που εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα ασχολείται παράλληλα ως οικονομολόγος με ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης της ανάπτυξης, με ενισχύσεις φορέων του Δημόσιου τομέα (κυρίως των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και ιδιωτικών επιχειρήσεων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, με μελέτες αναδιοργάνωσης και επιχειρησιακά σχέδια.

Έχει συμβάλλει στην διασυνοριακή συνεργασία μέσα από τις χρηματοδοτήσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG (Δήμος Λευκιμμαίων με GRECIA SALENTINA Ιταλίας και Δήμος Κερκυραίων με REGIONE VENETO και 17 συνολικά φορείς της Ιταλίας, Αυστρίας, Κροατίας), του FHARE DEMOCRACY για την επιμόρφωση αιρετών σε θέματα Δημοκρατίας στην Αλβανία και απευθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαμόρφωση Στρατηγικού Master Plan με θέμα τη Διαχείριση Αποβλήτων για λογαριασμό της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου.
Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ως εισηγητής και έχουν δημοσιεύσει άρθρα του, συνήθως για θέματα αναπτυξιακά, σχεδόν όλες του εφημερίδες του Νομού.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου και διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, ενώ είναι μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Ρουβά Αλεξάνδρα

Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης ή σύμβουλος σε Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα στους ακόλουθους τομείς:

Α)Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, αξιολόγησης αποδοτικότητας έργων

Β) Υποστήριξη διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων Δημοσίου.

Γ) Σύνταξη, κατάθεση και υποστήριξη προτάσεων τελικών δικαιούχων σε δράσεις του Γ΄Κ.Π.Σ, ΕΣΠΑ.

Δ) Μελέτες ιδιωτικών έργων.

Από το 2004 εργάζεται στην εταιρεία ΤΟΠΟΣ Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. ως επικεφαλής του Τομέα Υλοποίησης Έργων και Προσφορών και Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας. Είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κατέχει Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού, Μελετητικό Πτυχίο κατ. 1&27 (Α.Μ. 20788) και είναι μέλος Μητρώου Αξιολογητών ΕΦΕΠΑΕ (Α.Μ.1029). Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση Ιταλικών και άριστη γνώση του OFFICE, AUTOCAD, Image maker, MS-PROJECT και MS-VISIΟ.

Γκουλιούμης Νίκος

Αποφοίτηση το 1999 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 2002 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με θέμα «Η καταπολέμηση των διακρίσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου», με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο– Κοινωνική πολιτική από το WestfaelischeWilchems– Universität Münster.
Από το 2008 έχει μόνιμη συνεργασία με την ΤΟΠΟΣ Α.Ε. ως νομικός σύμβουλος και μέλος Ο.Ε. Άριστη γνώση Γερμανικών και άριστες γνώσεις χρήσης Η.Υ.

Γραμμένος Κωνσταντίνος

Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το . Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Έχει εργασθεί σε Κερκυραϊκές εταιρείες Συμβούλων τα τελευταία έντεκα χρόνια με σημαντικότερα αντικείμενα:

Α) Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για έργα ιδιωτικού τομέα.

Β) Υπεύθυνος και Μέλος ομάδας έργου

Γ) Σύνταξη, κατάθεση και υποστήριξη προτάσεων τελικών δικαιούχων σε δράσεις του Γ΄Κ.Π.Σ, ΕΣΠΑ.
Είναι εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κατέχει Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του OFFICE. Πιστοποιημένος σύμβουλος Benchmarking.

Σουλιώτη Αλεξάνδρα

Είναι απόφοιτος της Σχολής Διεθνών Σπουδών και Μέσων Επικοινωνίας του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Επιστήμη της Μετάφρασης με ειδικότητα Μεταφράστρια. Εργάζεται στην ΤΟΠΟΣ Α.Ε. από το 2015.
Άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση Ιταλικών. Πιστοποιημένες γνώσεις γύρω από Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες διαδικτύου.

Σπύρου Αγγελική

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από τη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Τμηματός Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική από τη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Επαγγελματική εξειδίκευση άνω των 5 ετών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ειδικές γνώσεις στη λειτουργία ΟΠΣ, πλατφορμών εφαρμογής Ν. 4412/16. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Η ΤΟΠΟΣ Α.Ε επιπλέον, διαθέτει μεγάλο δίκτυο συνεργατών, κατάλληλο για κάθε εξειδικευμένη απαίτησή των πελατών της. Τα στελέχη της ΤΟΠΟΣ Α.Ε ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στους κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν τον καθένα, έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξειδικευμένη απαίτηση των πελατών της.