Προγράμματα Επιδοτήσεων

"Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού" Κατάσταση: σε αναμονή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: -
"Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" Κατάσταση: σε αναμονή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: -
"Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων" Κατάσταση: σε αναμονή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: -
"Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μμε" Κατάσταση: σε εξέλιξη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝΕΚ
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 23/02/2023 -
"Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»" Κατάσταση: σε εξέλιξη

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.​​​​​

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

​Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΑΝΕΚ
Περιοχή Εφαρμογής: Ολη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 22/03/2023 -
"Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»" Κατάσταση: σε αναμονή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: -
"Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»" Κατάσταση: σε αναμονή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: -
"Έξυπνη Μεταποίηση" Κατάσταση: σε εξέλιξη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελ΄λάδα
Περίοδος Υποβολής: 23/11/2022 - 23/01/2023
"Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας- Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Δημοσιεύτηκε η 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020Προτεραιότητα 4 “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020
Περιοχή Εφαρμογής: Δήμος Νότιας Κέρκυρας, Δ.Ε. Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων
Περίοδος Υποβολής: 12/01/2022 - 14/03/2022
"«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 10/05/2021 - 10/06/2021

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια