Προγράμματα Επιδοτήσεων

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Eνισχύονται (α) άνεργοι (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα& Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 17/03/2016 - 27/04/2016
"Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Αφορά

  • Υφιστάμενες και ΝέεςΜεσαίες, Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις*
  • Επιχειρήσεις που έχουνσυσταθεί έως την 31/12/2015 και διαθέτουν από τότε επιλέξιμο ΚΑΔ. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να αποκτήσει τον ΚΑΔ της επένδυσης έως την πρώτη εκταμίευση
  • Απασχολούν κατά μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα& Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 29/03/2016 - 17/05/2016
"Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Κατάσταση: ολοκληρωμένο

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις*

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις με βιβλία Β & Γ κατηγορίας που έχουν 2 ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις έως την 31/12/2015
  • Νέες επιχειρήσεις με μία ή καμία διαχειριστική χρήση που έχουν συσταθεί έως 31/12/2015
  • Διαθέτουν έως 31/12/2015 δραστηριότητα σε επιλέξιμο ΚΑΔ
  • Διαθέτουν κατά την έγκριση της πρότασης επιλέξιμο ΚΑΔ που αφορά στο Επενδυτικό Σχέδιο, εφ’ όσον είναι διαφορετικός από τους ΚΑΔ που ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος Υποβολής: 07/04/2016 - 20/05/2016

Θα χαρουμε να λυσουμε καθε σας απορια