Νεα

14/06/2024
6η Τροποποίηση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, η διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθορίζεται πλέον σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Επιπλέον, έγιναν αλλαγές και στο Κεφάλαιο 9.4 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Πρόσκλησης, ως εξής

1. Τροποποιήθηκε η διαδικασία ενστάσεων σύμφωνα με την πιο πρόσφατη νομοθεσία.

2. Προστέθηκε δυνατότητα οριζόντιας παράτασης των επενδυτικών σχεδίων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αρχική απόφαση και τις προηγούμενες τροποποιήσεις.

 

Πηγή: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/vasikos-psifiakos-metasximatismos-mme/4919-6i-tropopoiisi-sti-drasi-vasikos-psifiakos-metasximatismos-mme