Νεα

14/06/2024
4η Τροποποίηση της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων επεκτείνεται και ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Επιπλέον, έγιναν αλλαγές και στο Κεφάλαιο 10.4 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Πρόσκλησης, που αφορούν τη αντικατάσταση και αναδιαμόρφωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αρχική απόφαση και τις προηγούμενες τροποποιήσεις.

 

Πηγή: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-547123456/4918-tetarti-4i-tropopoiisi-sti-drasi-prasini-paragogiki-ependysi-mme